tel.: 660 538 688 | e-mail: biuro@elektroautomatyka.co

CERTYFIKATY
Posiadamy niezbędne uprawnienia pozwalające na wykonywanie prac związanych ze świadczonymi przez nas usługami tj.:
 • Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Grupie Eksploatacji do 1kV.
 • Licencję Pracownika Zabezpieczenia Technicznego Drugiego Stopnia dzięki której możemy projektować, montować oraz serwisować elektroniczne systemy zabezpieczeń
Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach i kursach. Uzyskaliśmy między innymi certyfikaty tj.:
 • certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
 • certyfikat instalatora projektanta systemów energetycznych - urządzen PV
 • certyfikat instalatora projektanta i konserwatora systemów sygnalizacji pożarowej
 • certyfikat instalatora systemu FIBARO
Uczestniczyliśmy w szkoleniach tj.:
 • szkolenie z zakresu fotowoltaiki FRONIUS - zakres podstawowy i zaawansowany
 • szkolenie z zakresu fotowoltaiki - mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
 • szkolenie z zakresu uniwersalnej centrali sterującej UCS 6000
 • szkolenie na temat rozproszonego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000
 • szkolenie z zakresu sieci komputerowych w systemach monitoringu wizyjnego
 • szkolenie na temat interaktywnego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4000
 • szkolenie z zakresu pomiarów elektrycznych w obiektach przemysłowych
 • szkolenie z zakresu współczesnych instalacji elektrycznych w budownictwie
 • szkolenie z zakresu ochrony ludzi i instalacji elektrycznych
 • szkolenie z zakresu montażu autmoatyki firmy FAAC
 • szkolenie z zakresu montażu automatyki do bram firmy NICE
 • szkolenie z zakresu telewizji przemysłowej
 • szkolenie z zakresu systemów alarmowych opartych na centrali Satel CA-10
 • szkolenie organizowane przez producenta systemów alarmowych - firmę Satel, z zakresu systemów alarmowych opartych na centralach
  Integra 24/32/64/128/128 WRL

Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę "ELEKTROAUTOMATYKA"